Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza número revista 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil
Pragmática
Programa de curs

Objectius

La pragmàtica no és tant una disciplina com una perspectiva des de la qual podem analitzar els usos discursius i els principis que regulen la seva adequació i comprensió, la distància social i la perlocució.

L’objectiu del curs és conèixer modalitats d’interpetació pragmàtica, com (a) la retòrica, consciència històrica dels origens de la lingüística, (b) la CDA o anàlisis crítica del discurs, consciència de relacions verbals de domini o discriminació, i (c) la tematització o tractament de la informació pels mitjans de comunicació massiva.

Pel que fa a la consciència històrica, és recomanable haver assolit la formació historiogràfica que forneixen les assignatures Història de la lingüística -primer cicle- i Historiografia lingüística -segon cicle-.

Artículos :

Programa - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Treballs escrits i normes de presentació - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Conceptes i glossari de comunicació - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Primeres qüestions sobre comunicació - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Comentari de text: adequació, coherència i cohesió - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa d’anàlisi d’un enunciat - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Lectura: Espinàs - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Exercicis sobre actes de parla - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Narració - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Argumentació - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Estudi: Comunicació, humor i creativitat - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Pragmática y discurso político: aseveraciones y promesas - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Agradecimiento y reprensión - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Agraïment i reprensió - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Homenatges institucionals i literatura de paperera - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fal·làcies discursives i mass mèdia - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Falacias discursivas (lágrimas de cocodrilo) - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Tematització: Magreb a la premsa - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Tematizació: calendaris municipals - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Anàlisi crítica del discurs i discurs politic - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Corpus de salutacions de Festa Major: Sant Cugat del Vallès - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Avaluació i model d’examen - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337