Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza número revista 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil
Historia de la lingüística
Programa de l'assignatura de Lingüística.

L’objectiu general de l’assignatura és la interpretació de la història de les idees referides al llenguatge i la història de la lingüística. Per una banda, la història d’aquestes idees participa dels interessos teòrics de diverses disciplines, a l’origen de les quals és la filosofia; i inquireix sobre la llengua com a activitat i sistema. Per l’altra, la història de la lingüística, que és una part del conjunt delimitat, resulta més significativa si es considera en relació amb els paradigmes científics de cada època.

Els objectius específics són el següents:

· Els conceptes i les tècniques d’història i de lingüística. Per història entenem la producció narrativa de relacions i fenòmens del passat. I per lingüística, la disciplina que estudia el llenguatge com a realitat textual i contextual.

· Les trames o enunciats, que són formes selectives de construir la interpretació històrica. Ens ocuparem dels enunciats cívic, epistemològic, gramatical i hermenèutic.

· El coneixement d’obres, corrents i models de producció lingüística.

· Les relacions històriques entre el pensament occidental, les ciències i la lingüística.

· L’ofici de l’historiador i la redacció d’escrits crítics i de projectes de recerca.

Artículos :

Programa - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Bibliografia bàsica i complementària - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa bibliogràfica - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Nocions d’història de la lingüística - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Comentari de texts - [09-04-2005]

 

Fitxa 1: Llibres. Gimcana a la biblioteca - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa 2: Historiador. Visita de l’edifici històric de la UB - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Fitxa 3: Relat. Passeig per ciutat vella - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Cronologia contínua - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Lectures de retòrica - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Lingüística cartesiana - [09-04-2005]

 

Port-Royal - [09-04-2005]

 

Racionalismo y empirismo en la lingüística del s. XXIII - [09-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Saussure y el Curso de lingüística general - [09-04-2005]

 

Compendi d’Historiografia - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Compendio de Historiografía - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Cartografia barroca - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Hermenéutica de los lugares - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Lewis Carroll en tres conceptos - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Círculo hermenéutico y el historiador - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Activitat: el signe lingüístic i els enunciats historiogràfics - [10-04-2005]
Xavier Laborda Gil;

 

Avaluació i model d’examen - [10-04-2005]

 
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337