Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Hemeroteca de Xavier Laborda Gil / PUBLICACIONES: Comunicación
SALUTACIONS DE LA DEMOCRÀCIA EN FESTES [24-04-2005]
descarga fichero PDFPDF   
  Xavier Laborda Gil
 
Ens interessa la democràcia en festes, que estudiem a partir de les salutacions publicades als programes de festa major durant els anys de Democràcia. L’objectiu d’aquest treball és l’estudi de la festa major de Sant Cugat del Vallès, la dels anys 1976 al 1997, és a dir, els anys de la transició democràtica i de la maduresa constitucional. La perspectiva d’anàlisis és lingüística, i en particular aplica els criteris de la retòrica i de l’anàlisi crítica del discurs.

Un cop elaborat el corpus festiu de les salutacions de Sant Cugat (1976-1997), hem realitzat la segona part del treball, que és el comentari crític dels discursos. Hem indicat que l’aparell crític prové de la lingüística. No obstant això, l’estudi no vol tancar-se en anàlisis formalistes, per tal de ser coherent amb la curiositat intel·lectual que l’ha originat, que és la comprensió d’un període històric de dos decennis i una intensa activitat política. Sabem que la comprensió serà parcial, però potser també transversal, la qual cosa li atorga un sentit estimulant. Encara quedarà millor definit l’objectiu, si expliquem les nostres eleccions, que són aquestes. Hem volgut tenir una visió global de la historicitat del temps en democràcia, del seu procés; per la qual cosa ha calgut seleccionar un material que cobrís aquests anys i que fos materialment manejable. I també hem cregut imprescindible triar un camp específic de les comunitats polítiques, el de la ciutat, el de la vida municipal; per oblidar així les solucions generalment privilegiades, és a dir, les de l’Estat, la nació o les grans capitals. En tercer terme, hem volgut escollir discursos institucionals, per exemple dels alcaldes o regidors de les legislatures democràtiques. Finalment, no ens hem sentit atrets per l’estudi de discursos formalment o contextualment polítics, i en canvi hem percebut com a interessants els discursos de salutació de festa, perquè són textos que segueixen les normes del gènere epidíctic, del panegíric, i perquè són texts que expressen un sentiment exultant i el desig de comunicar-ho a tota l’audiència.

 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337