Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Espais / Número 10
El sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Un model d'educació bilingüe [30-11-1999]
 descarga fichero ReaderREADER
  Vicent Sala
Vicent Pascual
 
Tota planificació educativa, ha de tenir en compte tots i cadascun dels factors que configuren el context en què ha de ser aplicada. Des d'aquesta perspectiva, el sistema educatiu valencià i, molt especialment, els diferents nivells de concreció del currículum, han de partir, d'una banda, del fet indefugible que la Comunitat Valenciana està configurada per uns trets idiosincràtics singulars -medí geogràfico-natural, estructura sòcio-econòmica, patrimoni cultural, personalitat històrica i una complexa situació sociolingüística-, que el converteixen en una entitat sòcio-política amb personalitat pròpia i que exigeixen una resposta pròpia al fet educatiu; i, d'altra, l’ordenament jurídic autonómic, Estatut d'Autonomia, Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, que incorpora al nou sistema educatiu dissenyat en la LOGSE, prescripcions irrenunciables en la seua implantació. Aquestes prescripcions obliguen a establir els mitjans perquè tots ele alumnes i les alumnes assolesquen el domini de les dues llengües oficials: valencià i castellà.
Hemeroteca >> Visualiza artículo
 Català · Portugués  
     
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337