Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
Guix 15 : TÈCNIQUES D'APRENENTATGE I ESTUDI (III) [10-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Magda Cano
Artur Noguerol
Rosa M. Ramírez
 
Com en els dos quaderns anteriors, els materials que trobareu a continuació representen la base pera una unitat de tercer nivell de concreció adreçada als alumnes del primer cicle de l'ensenyament Secundari Obligatori. Com ja vam dir en els anteriors quaderns, cal tenir en compte que aquests materials no poden configurar per si sols un crèdit, però són part d'un que tingui com a eix el procediment (o activitat) de la realització d'un treball monogràfic. Aquest material dóna sentit a les activitats que ajudaran a preparar-lo i articular-lo dins la perspectiva de l'aprenentatge dels alumnes. Recordem que, com ja hem dit en les introduccions dels anteriors quaderns, «la proposta està dissenyada dintre de les línies explicitades al llibre «Les tècniques d'aprenentatge

i estudi publicat per aquesta editorial. És a dir, un material per als professors i els alumnes que ajudi a treballar d'una manera coordinada els diferents procediments (abans en deien tècniques d'estudi) que cal emprar a totes les àrees del currículum. Aquest material l'introdueix un dels professors del nivell que l'utilitza com a model i l'aplica després a textos de la seva àrea. Un cop s'ha fet aquest treball, és compartit per la resta de professors, que treballaran la seva matèria seguint aquesta proposta». És evident que aquesta manera de treballar demana una bona coordinació entre els professors del cicle, necessària, per altra banda, per crear hàbits bàsics per l'aprenentatge dels alumnes. El nucli fonamental d'aquest quadern és l'estratègia de plantejar-se coma bàsica pera l'aprenentatge, la interrogació davant de qualsevol realitat. L'alumne és qui aprèn, però cal que li donem les eines que facilitin la interiorització d'allò que ha de fer per assimilar els continguts que se li proposen en les activitats escolars. Més en concret, en aquests dos quaderns, el 3 iel 4,es plantegen les tècniques que tenen com la finalitat la comunicació de la informació, tant en expo- sicions orals, recull de materials corn en exposicions escrites, exàmens o treballs escrits. El plantejament que es fa en aquests dos quaderns és unitari perquè l'accent d'aqueste tècniques cal centrar-lo en la seqüència que s'inicia en la definició dels ternes de què vol tractar, segueix amb les relacionades amb la planificació de la recerca i organització dels materials i informacions recollides i s'acaba tractant els aspectes de presentació que cal contemplar segons quin sigui el mitjà de comunicació o el tipus de presentació escollits. D'aquesta manera es defuig el plantejament excessivament formal que de vegades es dóna a les tècniques relacionades amb els dossiers i els treballs escrits. Com planificar la recerca és un dels aprenentatges essencials per poder procedir a una bona estructuració de qualsevol de les vies de comunicació de la informació. Cal posar l'accent en l'avaluació d'aquestes comunica-
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337