Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
Guix 9 : EL TEMPS QUE FARÀ [09-08-2004]
descarga fichero PDFPDF   
  Joaquim Canals
 
Dins del Disseny Curricular, els crèdits han de ser unitats amb identitat i consistència didàctiques en si mateixes i el seu desenvolupament ha de contemplar objectius concrets a assolir. L'elaboració dels crèdits ha de tenir la realitat com a punt de partida i com a referència la proposta de disseny curricular. Aquest conjunt d'activitats són el nucli d'un crèdit que pot ser aplicat a 7è (primer nivell del primer cicle d'Ensenyament

Secundari) o a 6è (l'últim curs d'Educació Primària) en funció dels alumnes i la profunditat del treball mateix. Es planteja l'activitat com una anàlisi dels factors que componen el clima a partir de la informació dels mitjans de comunicació.

S'intenta que l'alumne participi d'una manera directa i independent en aquesta anàlisi i al llarg de totes les activitats aconsegueixi una visió global i aplicativa dels elements que

formen el clima, l'amplitud dels fenòmens i de les conseqüències que se'n deriven.

D'una altra banda, els procediments, que són fonamentals a l'hora d'analitzar la realitat que els envolta, es treballen d'una manera constant al llarg de tots els nuclis de treball i de manera gradual, la qual cosa fa que l'alumne no tingui massa dificultats a aplicar-los i a assolir-los. Les actituds, els valors i les normes que es treballen, formen part substantiva de la pròpia activitat. Els coneixements previs a aquesta activitat es poden concretar en El coneixement del termòmetre; la lectura i la realització de les tècniques de representació i lectura gràfica, d'una manera elemental; la localització en l'espai geogràfic de les comarques i comunitats autònomes de Catalunya i l'Estat espanyol, així

com els seus accidents geogràfics essencials; la utilització de I'atles, el funcionament de l'enciclopèdia i diverses fonts d'informació.

Els materials que es necessiten per realitzar l'activitat són els següents: termòmetre de màxima i mínima, baròmetre, pluviòmetre, diferents diaris, l'atles, etc.

L'activitat es desenvolupa en sis nuclis de treball que, exceptuant el primer i l'últim, poden tenir l'ordre que es vulgui, i el desenvolupament de l'activitat es pot suspendre sense els inconvenients de deixar coses a mitges.

 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337