Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals número 92
UN PLA D’INTERVENCIÓ INDIVIDUALITZAT D’AUTONOMIA EN UN ALUMNE AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL [23-06-2021]
descarga fichero PDFPDF   
  Raquel Bohigues Olmos
Alba Tornero Cabedo
Diana Marín Suelves
 
AN INDIVIDUALIZED AUTONOMY INTERVENTION PLAN FOR A STUDENT WITH INTELLECTUAL DISABILITY

Resum.El present treball pretén mostrar els aspectes més rellevants de la Discapacitat Intel·lectual i l’autonomia, específicament, en un pla d’intervenció individualitzat d’autonomia dut a terme en un centre específic durant l’estada de pràctiques. En concret, enfocat en la millora del maneig dels diners en un alumne de Secundària amb discapacitat intel·lectual. Els resultats d’aquesta intervenció són positius i molt favorables. En conclusió, ha sigut un èxit la intervenció, encara que és important continuar treballant alguns objectius que no s’han assolit i millorar el maneig dels diners i, sobretot, l’autonomia d’ell per al seu futur.

Abstract.

The present work pretends to show the most relevant aspects of Intellectual Disability and autonomy, specifically, on an individualized intervention plan of autonomy carried out in a specific center during the practices. Specifically, focused on the improvement of money management in a secondary school student with intellectual disability. The results of this intervention are positive and very favorable. In conclusion, the intervention has been a success, although it is important to continue working on some objectives that have not been achieved and to improve the management of money and, above all, the autonomy of the student for his future.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337