Usuario :
 Clave : 
    
Hemeroteca >> Visualiza artículo 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals número 92
LA DIMENSIÓ PERSONAL DEL DOCENT COM A EIX BÀSIC DE LA TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA [23-06-2021]
descarga fichero PDFPDF   
  David González Devís
Paula Escobedo Peiró
 
ResumLa figura del docent és clau per a la transformació educativa que requereix una educació inclusiva, democràtica, humana i de qualitat. El desenvolupament de la identitat docent s’enfoca des de tres dimensions: la dimensió política, la pedagògica i la personal. El present article és una aproximació a aquestes dimensions i emfatitza la importància de la dimensió personal del docent. La metodologia plantejada s’inscriu dins de la metodologia qualitativa, en concret s’utilitza el mètode biogràfic-narratiu. Les conclusions apunten que aquesta dimensió personal, a partir d’una revisió teòrica prèvia, s’organitza en tres categories principals: la consciència (amb l’autoconeixement, la comprensió i l’acceptació), la intuïció i l’acció i sentit ètic/moral. No obstant això, cal aprofundir en estudis indagatoris per visibilitzar i categoritzar aquells conceptes, valors o creences de la dimensió personal que propicien el desenvolupament personal del docent. Al mateix temps cal incorporar en la formació inicial i permanent la dimensió personal del professorat i desenvolupar aquells constructes personals que es requereixen per una òptima pràctica docent.Abstract

The figure of the teacher is key to the educational transformation that requires an inclusive, democratic, humane and quality education. The development of teacher identity is approached from three dimensions: political, pedagogical and personal. This article is an approach to these dimensions and emphasizes the importance of the personal dimension of the teacher. The methodology used is part of the qualitative methodology, specifically, the method used is the biographical- narrative method. The conclusions point out that this personal dimension, from a previous theoretical review, is organized in three main categories: awareness (with self-awareness, understanding and acceptance), intuition and ethical/moral action and sense. Nevertheless, it is necessary to deepen in investigative studies to make visible and categorize those concepts, values or beliefs of the personal dimension that favour the personal development of the teacher. At the same time, it is necessary to incorporate in the initial and permanent training the personal dimension of the teacher and to develop those personal constructs that are required for an optimal teaching practice.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337