Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / I Jornades
 MIRANT UN NOU HORITZÓ: TIC I ELS PROJECTES EUROPEUS
LIDIA AQUINO MORENO 
 Com fer la relació entre la realitat que ens envolta i la meua pràctica didàctica és una de les qüestions que sempre intente conjugar i resoldre. Aquest curs vaig centrar-me en el tema d’Europa i l'entrada de nous països en la Unió Europea. La posició de l’anglés estàndard en una estructura social on més de vint llengües oficials i altres tantes cooficials i minoritàries van a conviure es un fet que calia aprofitar per a motivar l’alumnat. Només em faltava trobar una plataforma digital per a donar una dimensió innovadora a les activitats de l’alumnat. La vaig trobar a les pàgines educatives de la Comissió Europea, European Schoolnet, i el projecte “La Primavera de Europa 2004” Objectius principals: Incorporar les TIC al procés d’ensenyamentaprenentatge en el 1er Cicle de ESO, impulsar la dimensió europea a través de programes europeus, difondre les pràctiques didàctiques que utilitzen les TICs a altres centres d’ Europa. I a més convéncer a l’equip directiu del centre per a la dotació de recursos multimèdia.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337