Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / I Jornades
 INTRODUCCIÓ DE LES TIC A UN CENTRE DE RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Miquel Ortells Roca 
 Després de més de 20 anys de legislació sobre discapacitat, a tota Europa s’està donant una transformació de les funcions dels centres específics d’Educació Especial (CPEEs). Juntament a la funcions tradicionals d’atenció directa a les NEEs dels alumnes, en els darrers anys apareixen amb força les d’assessorament, consulta i orientació adreçada a altres professionals i a pares, així com la de col•laboració amb la formació inicial i continuada, adreçada al professorat especialista i/o generalista, sobre temes relatius a la diversitat . La recerca i/o elaboració d’informació i documentació, la seua presentació, i la seua màxima o específica difusió, són moments en què les TIC prenen especial relleu en una societat què pretén ser “del coneixement”. Però, és innegable que prèviament s’escau tot un procés de formació interna en este camp per part d’aquells professionals que hauran de desenvolupar totes estes funcions.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337