Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / I Jornades
 AULA VIRTUAL DE AUTOAPRENDIZAJE DE LENGUA PROYECTO AVAL (ESO-ELT)
Juan Bosco Camón Herrero 
 Es presenten les conclusions del projecte de creació d’un entorn d’aprenentatge de llengua estrangera (Anglès) basat en la Web, anomenat AULA VIRTUAL DE AUTOAPRENDIZAJE DE LENGUA, com a recurs educatiu per a l'aula dins el nivell educatiu 2on cicle E.S.O i Batxillerat. Es descriu com implementar exercicis interactius basats en Java per optimitzar el procés d’ensenyament/aprenentatge d’anglés com a llengua estrangera. La relevància i incidència de AVAL (dins i fora de la classe) es resum d’aquesta forma: Participants presencials: Actualització científic-didàctica del docents. Participants No Presencials (a distància): El CD d’activitats AVAL, pot emprar-se com a material per preparar les probes específiques de llengua estrangera dels següents nivells: E.S.P.A.D (3º, 4º ESO) i Batxillerat a distància. Els materials d’AVAL, adaptables a diferents nivells educatius i estils d’aprenentatge, han estat dissenyats per atendre la diversitat a l’escola.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337