Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Novadors / II Jornades
 Globus 3: programa per a la rehabilitació de la parla en logopedia
Joaquín Galiana Sanchis 
 RESUM Es un programa d’ordinador que ens facilita i ajuda en el treball amb alumnes que esta rebent atenció logopèdica amb trastorns de parla, audició i llenguatge. Hi ha una gran graella d’exercicis que fomenten la producció de sons i fonemes, aspectes fonètics de modulació de la parla i de fonologia per a fomentar la producció de fonemes. INTRODUCCIÓ Els materials informàtics presenten una gran versatilitat, permetent ser utilitzats en distints àmbits i amb finalitats molt diverses; tot això respon perfectament a la filosofia de proposar materials adaptables a la diversitat de l'alumnat, la qual cosa ens convertix en recursos educatius idonis per a alumnes amb necessitats educatives especials. L'ordinador pot adaptar-se a les peculiaritats de cada alumna o alumne, respectant el seu ritme d'aprenentatge, i també permet plantejar situacions que possibiliten el treball en grup. Molts programes estan dissenyats de forma que admeten la interacció de diversos alumnes donant lloc a situacions de treball cooperatiu i diàleg espontani que influïxen positivament en el procés de socialització i aprenentatge. La Tecnologia Multimèdia, que a més de les prestacions citades més habituals, oferix la possibilitat de combinar en una mateixa aplicació i ampliació imatge de vídeo, textos, gràfics i so amb ajuda.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337