Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Enseñar lenguas y aprender a comunicar(se) en contextos plurilingües y multiculturales / Formación del profesorado y autoaprendizaje
 INTRODUCCIÓ ALS CONCEPTES AUTONOMIA , AUTOAPRENENTATGE I ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE AUTÒNOM
Oreto Martínez 
 En contextos educatius sentim parlar de termes com “autonomia”, “aprenentatge autònom” o “autoaprenentatge”. Per intentar explicar l’aparició d’aquestos conceptes, pot ser seria interessant reflexionar al voltant diversos fenòmens tecnològics, econòmics i socials que s’han produït al naixement del segle XXI. Per una banda, l’introducció del Euro i la configuració d’un nou context socio-econòmic europeu, han fet de l’aprenentatge de llengües una necessitat per l’obtenció d’un lloc de treball. Per altra banda, aquest aprenentatge, s’ha vist beneficiat per l’aparició de Internet , que, a més de donar pas a un nova revolució industrial, ha popularitzat noves formes de comunicació, com ara, e mail, foros, xats, àudio i videoconferència etc. Aquestos nous mitjans han portat conseqüències positives en l’ensenyament-aprenentatge d’idiomes, donat que comunicar-se en altres llengües distintes de la pròpia, és un fet no restringit a una élite, per què qualsevol persona pot tenir al seu abast un ordinador amb connexió a internet i així accedir a ferramentes en diverses llengües , tan fàcilment com fer un clic i a cop de ratolí.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337