Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 26 al 50
 Guix 37: L'HOME DEL TIROL
Antoni Bardavio 
Paloma Gonzàlez 
 En el debat sobre quina història cal ensenyar a l'ensenyament obligatori, podem trobar-hi diver- ses possibilitats, a voltes enfrontades, a voltes susceptibles de ser assimilades i reelaborades conjuntament. Una d'aquestes tendències -representada a l'Estat espanyol pel "Grupo 13-16"'- propugna una línia didàctica més tendent a educar a través de la història que no pas a ensenyar "història". Aquesta proposta didàctica, nascuda de l'opinió de la relativa veracitat dels coneixements en història, deter- mina la pressura en conèixer les necessitats i capacitats de l'alumnat per tal de cobrir-les, no pas amb un exercici purament memorístic i incom- prensible, sinó a partir del que realment és important en la formació de ciutadans i ciutadanes que possiblement mai més després del seu aprenentatge obligatori tornaran a interessar-se ni a utilitzar la història, els processos d'investigació que historiadors i historiadores utilitzen per arribar a establir hipòtesis per conèixer el passat dels éssers hu- mans, aquest procés d'investigació hipotètico-deductiva que en molts casos podria comparar-se al procés d'investigació seguit per un detectiu per tal d'esbrinar les raons d'un robatori o un assassi- nat. Aquesta proposta de treball sobre l'-Home del Tirol" pren cos arran d'un seguit d'informacions, aparegudes en el transcurs dels darrers anys a la premsa -i que encara avui és motiu de referències a diversos mitjans de comunicació a mesura que avancen les investigacions-, sobre l'aparició d'un "home" en un glaciar alpí, presumptivament "primitiu", que traspassà l'àmbit de coneixement i se- guiment acadèmic per traslladar-se al món informatiu més heterodox i divers. Una notícia d'aquest tipus permetia de totes totes plantejar un tipus de treball similar al plantejat pel "Grupo 13-16", amb tot l'avantatge motivador que representa un fet noticiat ben conegut. Si d'una cosa no hi ha dubte -i això anglesos i italians ho han portat a l'ensenyament obligatori des de fa anys- és de les possibilitats de l'arqueologia i dels mètodes inherents al treball arqueològic a l'ensenyament de les Ciències Socials -tant a l'Ensenyament Primari com al Secundari-, especialment pel que fa referència a un aspecte tan im- portant com el d'entendre el procés d'investigació utilitzat per arribar al coneixement de la història, tant de la més recent com de la més allunyada en el temps. L'objectiu d'aquest material és el d'aprofundir en
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337