Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Guix / Suplements Guix . Números 1 al 25
 Guix 23: RAONAMENT LÒGIC I DESCOBRIMENT DE L'ESPAI
Lluís Segarra 
 Aquesta proposta de treball, va adreçada a les nenes i els nens d'Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària. Mantenir en bon estat els mecanismes del raonament hauria de ser una tasca quotidiana per als infants normalment es practica una mica als primers nivells de l'escolaritat i posteriorment es va perdent en incorporar al currículum els algorismes i les habilitats. Sempre és dificil quantificar els beneficis derivats d'aquesta gimnàstica, o simplement determinar quin és el punt de partida, és a dir, quins són els recursos mentals de què disposa el nostre alumnat. Per a la resolució de problemes es fan servir tant el raonament inductiu i empíric com el raonament deductiu. És clar que les Matemàtiques es construeixen conceptualment i es formalitzen a partir de proves i tempteigs, fent servir, en un primer estadi de concreció, l'estadi manipulatiu, diversos materials i posteriorment, en un segon estadi de concreció, el representatiu, dibuixos, diagrames i gràfics. Aquest recull d'activitats intenta afavorir la construcció del coneixement matemàtic a partir de propostes de treball inductiu, i de propostes reals sobre diversos objectes (manipulacions, exploracions, experimentacions, descoberta de qualitats, relacions, situacions entre ells, etapes cronològiques o seriades), amb les quals es fa possible l'activitat mental deductiva i d'abstracció.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337