Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 77
 ESTRATÈGIES PER A L’ENTREVISTA D’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA. EL DISENY D’UNA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. LA DINÀMICA OBSERVACIONAL
Ricardo Ernesto Orero Calvé 
 L\'entrevista com a procediment d\'avaluació té l\'objecte d\'obtenir informació, proporcionar coneixement sobre la personalitat, temperament i estil de vida de la persona avaluada. Aquesta informació serà vàlida i necessària per al diagnòstic i per al disseny de qualsevol programa o pla d\'intervenció. Ací doncs, l\'entrevista com a procés bidireccional d\'intercanvi d\'informació requereix, per part de l\'entrevistador, desenvolupar habilitats i estratègies apropiades. En l\'avaluació psicopedagògica d\'un alumne, tant l\'entrevista amb ell com amb els pares, versarà en aquells aspectes que afavoreixein o interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i escolar: actituds cap al treball intel•lectual, les aptituds, habilitats, hàbits,... amb la finalitat d\'analitzar les dificultats que presenta i identificar els tipus de suport / reforç educatiu que necessita i que garanteixin el seu avanç en l\'aprenentatge i la consecució dels objectius escolars prescriptius segons l\'edat, nivell i grau de desenvolupament. En moltes ocasions, és imprescindible incorporar les tècniques d\'observació al procés d’avaluació psicopedagógica. Aquestes són tècniques a través de les quals es realitza una observació intencionada més o menys sistemàtica i estructurada de la conducta. En l’observació, i en funció del contingut o objecte a observar, caldrà considerar: - Què observar (respostes fisiològiques, motores, cognitives) - Qui va a observar: propi subjecte (autoobservació), un altre subjecte. - On: situacions artificials, naturals (en funció del grau de control). - Quan: actual, retrospectiva, prospectiva.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337