Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 76
 LÍNIES GENERALS PER AL DISSENY D\'UN PLA D\'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Ricardo Ernesto Orero Calvé 
 INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PLA El Departament d’ Orientació és un servei de suport educatiu on s’articulen les funcions de tutoria, orientació personal, acadèmica i professional als estudiants, assessorament a professors, famílies, i coordinació de les programes d’atenció a la diversitat d’un centre educatiu. Entre els seus àmbits d’actuació tenim: - Suport al procés d’ ensenyament-aprenentatge - Suport al Pla d’ Acció Tutorial - Suport al Pla d’ Orientació Acadèmica i Professional El pla d’Orientació Acadèmica i Professional s’emmarca al Pla d’Acció Tutorial i es desplega tant a l’àmbit de la tutoria grupal, com la individual. Les seues diferents fases de desenvolupament han de facilitar a l’alumnat la construcció del propi projecte formatiu i la pressa de decisions professionals; un projecte capaç de satisfer interessos i aspiracions de l’alumnat, d’acord amb les seues aptituds i circumstàncies, i amb les possibilitats reals que ens ofereix l’entorn.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337