Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Educar: revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Número 28
 L\'avaluació de l\'alumnat a la universitat Universitat de Barcelona.
INMACULADA BORDAS ALSINA 
Flor A. Cabrera 
 En les últimes dècades, en el camp de l\'avaluació en general i, en particular, en el de l\'avaluació dels aprenentatges, s\'hi reflecteixen importants transformacions. Moltes raons justifiquen aquests canvis projectats en l\'àmbit universitari. Podem indicar-ne com a rellevants els següents: a) La incorporació ineludible de nous objectius d\'aprenentatge que la societat de la informació requereix dels professionals universitaris: capacitat de transferència, de treballar en grup i en xarxa; habilitats per seleccionar informació i per autoformar-se; saber desenvolupar comportaments d\'autonomia, etc. Tots aquests objectius d\'aprenentatge són competències que van més enllà del que ofereixen els tradicionals procediments d\'avaluació. b) El desenvolupament de noves estratègies d\'avaluació (mapes conceptuals, portafolis, etc.) que posen en joc habilitats complexes i processos metacognitius, més d\'acord amb les noves competències professionals i personals. A l\'article s\'analitzen diferents plantejaments d\'avaluació de l\'alumnat en l\'àmbit universitari, distingint diferents modalitats i presentant tècniques, tant de tipus tradicionals com noves.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337