Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Educar: revista del Departament de Pedagogia i de Didàctica / Número 38
 La cultura i el clima organitzacional a l’Educació Secundària
Marina Tomás Folch 
Diego Castro 
Ramon Graells 
Carme Sanjuan 
Antoni Mas 
 La importància de l’educació secundària per al desenvolupament personal i social i les diferents problemàtiques que actualment presenta obliguen a fer diferents actuacions (polítiques, legals, científiques i tècniques) que permetin optimitzar i millorar la realitat actual. En el present article exposem resumidament les principals característiques d’una recerca que s’ha desenvolupat amb l’objectiu de millorar el funcionament dels centres d’educació secundària (IES) a partir del diagnòstic detallat de les variables cultura i clima organitzatius. Presentem una recerca desenvolupada per un equip de treball format per professors i directors d’IES, professionals de l’administració educativa i acadèmics del món universitari. Això ens ha permès fer un plantejament global i plural de la realitat i coordinar els diferents agents implicats i els professionals de l’àmbit. Partim presentant molt breument el marc teòric de referència. En segon lloc es determinen les bases metodològiques i els aspectes empírics de la recerca. A més del disseny dels instruments per al diagnòstic de la cultura i el clima dels centres. Finalment, es presenten resumidament els resultats i les principals conclusions de l’estudi.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337