Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Número 18
 XARSEC: la xarxa telemática de les escoles del ...
Margarita Rodríguez Vilar 
 -1.Introducció: La nostra proposta de crear aquesta xarxa està motivada perquè pensem que l'escola no es pot quedar al marge del últims avenços tecnològics que aporten i aportaran un nou model de comunicació i informació. El projecte XARSEC -la xarxa telemàtica de les escoles del Secretariat/Serveis Educatius de Catalunya- neix amb l'impuls de les conclusions del Vè Congrés de l'Escola Cristiana de Catalunya, tot tenint per objectiu integrar la telemàtica dintre del currículum escolar com a eina que afavoreixi l´aprenentatge significatiu i fomentar la participació d´alumnes, professors i escoles en projectes telemàtics en els quals la col·laboració, la comunicació i l'accessibilitat a la informació siguin eixos fonamentals que permetin d'assolir una educació de qualitat
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337