Usuario :
 Clave : 
    
 
 
 Enneagrama per a docents. Una font de coneixement per millorar la pràctica
Rosa López 
Albert Serrat 
 Des de sempre les persones s’han formulat preguntes sobre qui són i com són. Conèixer la pròpia identitat, conèixer els valors i les creences és el primer pas per desvetllar altres preguntes derivades de les primeres i que, centrant-nos en el món docent, han de servir-nos per donar resposta i interpretar adequadament determinades reaccions dels alumnes, millorar-ne la motivació i la nostra, comprendre les dificultats de les famílies amb l’educació dels seus fills, liderar grups de professors o trobar les persones més adequades per dur a terme determinades tasques. L’enneagrama actua en dues dimensions –el coneixement propi i el coneixement dels altres- com una eina que ajuda a incrementar les competències professionals, cosa que sens dubte ens acostarà a l’excel•lència docent. Què és i què consisteix l’enneagrama? • Els diferents enneatipus de l’enneagrama • Descobreix el teu ennetipus • Els diferents enneatipus en els entorns educatius • El tractament dels conflictes basant-se en l’enneagrama • La motivació i l’enneagrama • Per acabar • Glossari de conceptes • Bibliografia.

 Categorías
Educación
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337