Usuario :
 Clave : 
    
Biblioteca >> Lista Libros 
   Buscar libro:    |  << Anterior   |  Siguiente >>
 
Didáctica de la filosofía  
Libro que se plantea cuestiones de carácter genérico en torno a las relaciones entre Filosofía y Didáctica, la función docente del profesorado de Filosofía en la educación secundaria y la evaluación de las materias filosóficas. Posteriormente, a partir de un determinado posicionamiento didáctico, se ofrecen toda de una serie de metodologías,...
 

Alumnado con trastorno del espectro autista  
Pretende ayudar a los docentes a conocer cuáles son las potencialidades y necesidades de estos alumnos, teniendo en cuenta las dificultades que el trastorno les genera en su forma de aprender y relacionarse. Se aportan recomendaciones, sugerencias y estrategias para llevar a cabo una intervención que facilite las condiciones adecuadas para...
 

Ser pares, avui: a la recerca del sentit comú  
En aquests temps de canvis i incerteses que vivim, sembla que hem passat de l'autoritat paterna, inqüestionable per l'argument irrefutable del mastegot, a l'autoritat paterna inexistent perquè volem ser pares "guais" i moderns i simpàtics... Uns adjectius que queden eclipsats sempre que de la boca del pare o de la mare surt un «no» rotund...
 

Experiencias de lengua en secundaria desde una perspectiva...  
Prenent com a marc l’àrea de llengua i literatura, aquest llibre agrupa una compilació d’activitats ideades i realitzades segons la pedagogia sistèmica, amb grups de tots els nivells a un institut de secundària, amb un perfil d’alumnat molt variat, tant pel que fa habilitats com en cultura d’origen. Propostes totes elles fàcilment adaptables per...
 

Separar-se sense esquerdes  
Els efectes de la separació i el divorci sobre els fills. Els errors més freqüents que perjudiquen els fills i com ha de dur-se a terme un procés de separació perquè tots pateixin menys, molt especialment els fills. Com defensar els propis drets sense perdre la dignitat, sobretot quan és impossible la col•laboració amb l’altre membre de la...
 

Els marges de la moral  
La moral és pública i cultural. No hi ha moral privada. Qualsevol cultura, en un moment determinat de la seva història, té uns «marcs normatius», això és, una sèrie de principis, lleis, costums, hàbits, valors… que organitzen els comportaments dels seus ciutadans en les seves vides quotidianes. L’educació, en aquest cas, té la funció de...
 

Cómo enseñar a pensar a tu hijo  
Cualquier persona, por inteligente que sea, puede echar a perder sus aptitudes si no posee alguna habilidad relacionada con el pensamiento, pues la vida moderna, cada vez más compleja, exige una actitud constructiva: decidir, elegir, tomar iniciativas y ser creativo. No basta, así, con ser muy culto o saber expresarse con claridad. Lo que De...
 

Didáctica de la historia y multimedia expositiva  
Aquesta obra presenta un mètode senzill i didàcticament efectiu d’incorporar multimèdia expositiva a l’aula d’història utilitzant les aplicacions més comunes de presentació (PowerPoint i Impress). La proposta està recolzada per cinc anys d’investigació experimentals amb més d’un miler d’alumnes d’ensenyament secundari i batxillerat i s’ha...
 

La educación social. Una mirada didáctica. Relación,...  
Llibre que serveix de complement a l’anterior de l’any 1999, Didáctica de la educación social, i que actualitza els canvis esdevinguts tant en la matèria com en la societat. Per als autors, les aportacions de la didàctica són fonamentals per a l’educació social, així s’aprofundeix en el concepte d’educació social, s’apliquen els coneixements...
 

Alumnado con problemas de salud  
El lector encontrará en este libro información sobre las enfermedades crónicas más comunes en la infancia, los trastornos de la alimentación, el cáncer infantil, la muerte de un alumno y las escuelas de ámbito hospitalario, sobre qué hacer cuando la enfermedad irrumpe en la escuela de manera inesperada, así como sugerencias para la atención...
 

Educar en el aula de 2 años. Una propuesta metodológica  
Este libro propone una metodología para educadores y maestros de las aulas de 2 a 3 años basada en cuatro pilares: el diseño del ambiente (aula, espacios comunes, mobiliario, materiales, etc.); las relaciones personales (con las familias, entre iguales, con cada niño y niña); la vida cotidiana y, finalmente, la organización de actividades que...
 

La educación del talento  
El objetivo de la educación es desarrollar el talento de los individuos y de las colectividades. Los gurús del management insisten sin descanso en la necesidad de talento, y hay profesionales que se dedican a buscarlo. A todos nos gustaría tener talento. Todos lo admiramos. La cuestión es cómo desarrollarlo en nuestros niños y niñas, y también...
 

Asesinatos matemáticos  
Claudi Alsina lleva años recopilando los principales errores matemáticos que cometen periodistas, políticos, famosos de todo tipo e incluso reconocidos científicos, ya que los disparates numéricos afectan a todos (como la gripe), sin distinción de clases, pues todos somos usuarios de las matemáticas. Una selección de errores que ha dado en...
 

Estratègies de pràctica reflexiva en la formació inicial de...  
Experiència duta a terme en l’àmbit de la formació inicial de mestres d’educació infantil basada en la col•laboració entre l’ensenyament universitari i el sistema escolar, que ha facilitat el diàleg i la reflexió entorn del procés d’aprenentatge, i ho ha fet a través de la incorporació d’una metodologia formativa de pràctica reflexiva. Aquest...
 

Educación matemática y ciudadanía  
Quins enfocaments de l’educació matemàtica afavoreixen la formació de ciutadans i ciutadanes ben informats, participatius, crítics, conscients dels seus drets i responsables dels seus deures, en el context social i polític en què viuen? Quines propostes curriculars són més adients per aquest tipus de formació? Quina preparació necessita el...
 

Ejercicios preparatorios para instrumentistas (método Kovács)  
El mètode Kovács ha estat específicament dissenyat segons les necessitats dels estudiants que aprenen a tocar un instrument, així com dels qui ja exerceixen com a instrumentistes en la seva pràctica professional. D’aquesta manera, la preparació de moviments facilita enormement la tasca del professor pel que fa a les bases tècniques i a la...
 

Alumnado con discapacidad intelectual y retraso del desarrollo  
Llibre que aborda l’atenció dels alumnes amb discapacitat intel•lectual a les escoles ordinàries, que ofereix instruments per detectar i avaluar l’alumnat de totes les etapes educatives, alhora que planteja estratègies d’organització i intervenció a l’aula amb exemples de pràctiques realitzades a diferents escoles, i tenint en compte tant a...
 

Alumnado de otras culturas Acogida y escolarización  
Llibre que tracta d’acostar-nos a l’alumnat estranger i de nova incorporació, centrant-se tant en l’arribada d’aquest alumnat al centre com en el procés que segueix: com és l’alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar una acollida positiva, quines són les dificultats presumibles d’aquest alumnat i la seva família, i com el centre...
 

7 Ideas Clave. Escuelas sostenibles en convivencia  
Com pot l’escola del segle XXI formar ciutadans capaços de gestionar conflictes interpersonals, socials i interculturals, i fer-ho eficaçment? Com es pot organitzar el treball en equip perquè la gestió de la convivència a un centre educatiu sigui un treball coordinat, senzill i eficaç? Quin tipus de respostes són més eficaces davant...
 

Documentar: afinar els ulls per captar moment  
Per aprofundir sobre la documentació pedagógica, temàtica d'estudi des de fa uns anys entre nosaltres, les experiències educatives de tres ciutats italianes que tenen veritables laboratoris de pedagogia: de la mítica Reggio a la rica i constant Pistoia, passant per la petita i delicada San Miniato
 

Caos i diversitat, educar en una societat complexa  
 

Altres formes de fer ciència. Alternatives a l'aula de secundària  
Tots els docents tenim un model didàctic, prenem decisions sobre l’orientació d’aquelles accions que desplegarem a l’aula. Aquestes decisions configuren un hàbitat en el que s’han de desenvolupar els aprenentatges dels nois i noies. Tradicionalment la feina del professorat de ciències s’han orientat a objectius i continguts específics de la...
 

Competència científica i lectora a secundària. L'ús de textos...  
Aquest llibre és el resultat de la tasca d’un grup de professores i professors de ciències que es van proposar incidir en la competència comunicativa dels estudiants de secundària, i especialment en la comprensió lectora i en les repercusions en el desenvolupament de la competència científica. El treball s’ha desenvolupat en el si del grup LIEC...
 

Problemes i més problemes  
La col•lecció Els Dossiers de la Maria Antònia Canals recull una mostra dels materials que l'autora ha anat elaborant al llarg de la seva dilatada trajectòria, conjuntament amb el gabinet GAMAR de la Universitat de Girona. Una col•lecció imprescindible per posar a l'abast de tot el professorat una oferta innovadora i evidenciar el paper del...
 

La educación emocional en la práctica  
La educación emocional tiene como objetivo desarrollar competencias emocionales que contribuyan al bienestar personal y social. Esta obra presenta un amplio panorama de la práctica de la educación emocional, que debería iniciarse desde el nacimiento y estar presente a lo largo de la vida. Después de una descripción general de la educación...
 

Entre todos. Compartir la educación para la ciudadanía  
Entre todos es una obra colectiva que se pregunta cómo llevar a cabo una tarea –educar en valores y para la ciudadanía– que necesariamente tiene que ser una responsabilidad compartida. Contando únicamente con sus propias fuerzas, ninguna institución puede tener éxito en tal empeño: es tarea de todos. La educación para la ciudadanía y en valores...
 

Tendencias de la formación permanente del profesorado  
El libro que presentamos recoge reflexiones e intercambios que ayudan a dar significado a algunas de las preguntas que nos formulamos al principio: ¿Hacia dónde se dirige la formación permanente en el siglo XXI? ¿Cómo los nuevos cambios sociales, educativos y políticos influyen en la práctica docente y en la formación que recibe el profesorado...
 

Els quaderns d’aprenentatge en grup  
Si els quaderns de treball en grup tenen algun sentit educatiu que els puga transcendir aquest ve de la mà de la cooperació. Els quaderns de grup constitueixen un instrument educatiu per a facilitar l’aprenentatge cooperatiu entre l’alumnat. Ensenyen a l’alumnat i orienten al professorat en aquests menesters. Tots i totes acabem aprenent que...
 

Mejorar la Educación. Pacto de Estado y escuela pública  
El Colectivo Lorenzo Luzuriaga defiende que mejorar la educación en España exige, como requisito previo, la formación de un plan nacional de mejora que, por su propio ámbito, debería aprobarse mediante un pacto, un pacto que debería ser de Estado y en el que, como es obvio, deberían tener un papel relevante las comunidades autónomas. Pero...
 

Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela. Reflexiones...  
El plurilingüismo y la interculturalidad constituyen un componente esencial de la tarea educativa en nuestra sociedad actual. El tratamiento de la diversidad que se inició con la LOGSE a principios de la década de los 90 no contemplaba la diversidad lingüística y cultural porque la sociedad todavía no lo era. Casi 20 años después, la sociedad...
 


  |  << Anterior   |  Siguiente >>
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337